Czy naprawdę wiemy wszystko, co siostry zakonne oraz kobiety konsekrowane robią w Kościele? Jak mówi Franciszek, „bez nich nie można zrozumieć Kościoła”. Są one nie tylko katechetkami, teolożkami czy towarzyszkami duchowymi, ale także „orędowniczkami ubogich, osób zepchniętych na margines, wszystkich tych, którzy są zniewoleni przez handlarzy ludźmi”.

W nagraniu na ten miesiąc Papież prosi je, by nadal znajdowały nowe odpowiedzi na wyzwania współczesności i wyraża im wdzięczność „za to, kim są, co robią i jak to robią”.

W tym miesiącu w sposób szczególny będziemy się modlić za siostry zakonne i kobiety konsekrowane.

Czym byłby Kościół bez sióstr zakonnych i świeckich konsekrowanych? Bez nich nie można zrozumieć Kościoła.

Zachęcam wszystkie kobiety konsekrowane do rozeznania i wyboru tego, co jest odpowiednie dla ich misji w obliczu wyzwań świata, w którym żyjemy.

Wzywam je do kontynuowania pracy i wspierania ubogich, osób zepchniętych na margines, wszystkich tych, którzy są zniewoleni przez handlarzy ludźmi; szczególnie proszę je o zaangażowanie w tej sprawie.

I módlmy się, aby jako katechetki, teolożki, towarzyszki duchowe potrafiły ukazywać piękno Bożej miłości i współczucia.

Zachęcam je do walki, gdy w niektórych przypadkach są niesprawiedliwie traktowane, nawet w Kościele; gdy ich służba, tak wielka, jest sprowadzana do służalczości. Czasem przez ludzi Kościoła.

Nie zniechęcajcie się. W dalszym ciągu ukazujcie dobroć Boga poprzez dzieła apostolskie, które wykonujecie. Ale przede wszystkim przez świadectwo konsekracji.

Módlmy się za siostry zakonne i kobiety konsekrowane, dziękując im za ich misję i odwagę, aby nadal znajdowały nowe odpowiedzi na wyzwania współczesności.

Dziękuję Wam za to kim jesteście, za to, co robicie i jak to robicie.

 

Video Papieża co miesiąc przekazuje intencje modlitewne Ojca Świętego dotyczące wyzwań stojących przed ludzkością i misją Kościoła.

Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów na temat intencji Papieża, znajdziesz je na stronie PAPIESKIE  VIDEO​

Przy współpracy z Vatican Media: https://www.vaticannews.va/pl.html​
Hermes Mangialardo: http://www.hermesmangialardo.com/

 

 

(fot. Catholic Church England and Wales / Flickr.com / CC BY-NC-ND 2.0)