Mamy dziś 30 Niedzielę zwykłą i słyszymy w Ewangelii (Mk 10, 46b-52) o uzdrowieniu niewidomego. Zostaje uzdrowiony ślepiec Bartymeusz, który ukazuję cudowna moc wiary. Widzimy w nim moc samego Boga, który tę wiarę daje, i moc człowieka, który tą wiarą się na działanie Boga. Właśnie z takimi ludźmi Jezus chce współpracować. którzy wiarą w możliwość budowania  lepszego jutra, którzy twórczo chcą budować to lepsze jutro, lepszy świat. Nie chce zaś, abyśmy swoją biernością.

Zaślepienie powoduje to, że jesteśmy zdani na innych ludzi. Niezdolność do samodzielnego życia paraliżuje i koncentruje na swoim bólu. Wtedy zamykamy się nie tylko na sobie samych, ale na innych. Samotność, odizolowanie i bierność skazuje nas na żebraninę wobec innych ludzi. Tracimy przez to moc decyzyjną o sobie samym i o tym, co dzieje się wokoło nas. Nikt nie lubi być w takiej sytuacji.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Wiesław Słowik SJ.