Obchodzimy dziś 17 Niedzielę zwykłą w ciągu roku kościelnego. W Ewangelii ukazana jest scena rozmnożenia chleba. Jezus do dziś jest pokarmem dającym życie wieczne. Eucharystia jest miejscem, gdzie spożywamy nie tylko fizycznie ten chleb, ale jest on również mocą wspierającą naszego ducha. Św. Teresa z Lisieux powiedziała, że „Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałby kierowa ruchem i wejścia do Kościołów”. I jest to prawda, bo we wspólnocie wiernych otrzymujemy pomoc w tym, co dzieje się w naszym życiu. To na Eucharystii otrzymujemy przemieniającą moc Jezusa, który swoim słowem podnosi nas na duchu. 

Oby chleb eucharystyczny był dla nas każdego dnia pokarmem podtrzymującym życie doczesne, ale i dającym nam perspektywę życia wiecznego, ponieważ – jak powiedział Papież Franciszek”: „Eucharystia chociaż stanowi pełnię życia sakramentalnego, nie jest nagrodą dla doskonałych, lecz szlachetnym lekarstwem i pokarmem dla słabych”. Niech zatem każdy z nas czerpie siły ze Stołu Pana, który jest chlebem dającym życie doczesne i wieczne.

Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Wiesław Słowik SJ.

 

 

 

Kazanie: 17 N. Zwykła, Chleb życia „tu” i „tam”, J 6, 1-15, ks. Mariusz Han SJ