W pierwszą niedzielę po Wielkanocy obchodzona jest w Kościele Katolickim Uroczystość Bożego Miłosierdzia, która jest nie tylko dniem wielkiej czci Boga  w tajemnicy Jego miłosierdzia, ale także dniem ogromnej łaski, ponieważ Pan Jezus związał z nim wielkie obietnice. Przygotowaniem do Uroczystości Miłosierdzia Bożego jest Nowenna do Miłosierdzia Bożego odmawiania przez 9 dni począwszy od Wielkiego Piątku aż do Niedzieli Miłosierdzia Bożego.

Uroczyste rozpoczęcie  Nowenny w naszym Sanktuarium rozpoczęło się przy grobie Jezusa Chrystusa po zakończeniu obchodów Wielkiego Piątku. Nowennę do Miłosierdzia Bożego w naszym Sanktuarium w tym roku poprowadził ks. Wiesław Słowik SJ, który również każdego dnia głosił bardzo pouczające homilie.

Każdego dnia na wyraźną prośbę Jezusa skierowaną do św. Faustyny przyprowadzaliśmy Bogu miłosiernemu: całą ludzkość, wszystkich grzeszników, dusze kapłańskie i zakonne, dusze pobożne i wierne, pogan i tych, którzy nie znają jeszcze Jezusa, dusze braci odłączonych, dusze ciche i pokorne, dusze małych dzieci, dusze, które szczególnie czczą i wysławiają Boże Miłosierdzie, dusze czyśćcowe, dusze oziębłe, które były powodem cierpień Chrystusa Pana w Ogrojcu.

Uroczystą Mszę św. w Niedziele Miłosierdzia Bożego o godz 10-tej koncelebrował i homilię wygłosił ks. Mariusz Han SJ w koncelebrze ks. Wiesława Słowika SJ. Zawierzaliśmy miłosiernemu Bogu nasze sprawy, prosiliśmy Go o miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Dziękujmy nieustannie Bogu za św. siostrę Faustynę, św. Jana Pawła II – orędownika Miłosierdzia Bożego oraz za wszystkie łaski, którymi Miłosierny Bóg obdarza nas i nasze rodziny każdego dnia.

Święto Miłosierdzia Bożego kończy Oktawę Zmartwychwstania Pańskiego.

 

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Dymek.