Fragment Ewangelii św. Mateusza (25, 1-13) uczy nas dziś rozsądku w naszym postępowaniu, zwłaszcza przy udzielaniu pomocy bliźniemu. Ważne jest, aby nasz rozsądek górował nad lenistwem, a naszym postępowaniem kierowała miłość.

Roztropność to cnota ze wszystkich najbardziej dla człowieka użyteczna, ale ludzkie uczucia, sprawiedliwość, szczodrość i obywatelska postawa to przymioty najbardziej użyteczne dla innych.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Wiesław Słowik SJ.