INTENCJE:

Godz. 10.00 – Za śp. Józefa i Marię Żurek i śp. Stanisława Książka. O szczęśliwe rozwiązanie dla Oleńki. O Boże błogosławieństwo dla Pauliny i Jerzego Furgal i o szczęśliwą operację dla Moniki.

Godz. 12.00 – Za śp. Paulinę i Feliksa Nowaków oraz śp. Halinę, Wacława i Wiesława Jankowskich. W intencjach Adama Drabika, o Boże błogosławieństwo dla niego z okazji 21 urodzin.

Godz. 17.00 – W intencjach Adama Filipczuka z okazji 18 urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla Michała i Mikołaja z okazji ich urodzin.
Godz. 19.00 – O zdrowie i Bożą opiekę dla rodziny Kilińskich.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

Z przykrością odnotowujemy, że na skutek nowych ognisk pandemii korona-wirusa w Wiktorii pond 30 dzielnic Melbourne ponownie objęto trzecim stopniem restrykcji. Mieszkańcy tych dzielnic, w których mieszka wielu naszych parafian, nie mogą opuszczać swych domów do końca miesiąca. Kościoły w tych dzielnicach będą zamknięte. W naszym kościele możemy nadal uczestniczyć we Mszy świętej, ale tylko w 20-osobowych grupach i przy zachowaniu znanych nam i nadal wymaganych norm ostrożności. W najbliższe niedziele Mszę świętą odprawiać będziemy czterokrotnie: o 10.00, 12.00, 17.00 i 19.00. Aby w razie pojawienia się u nas pandemii można było dotrzeć do wszystkich obecnych na Mszy świętej, musimy rejestrować uczestników liturgii wpisując ich nazwiska i numery telefonu. Lista osób mogących uczestniczyć w naszym kościele w niedzielnej liturgii jest już zamknięta do 12 lipca.

Codzienną Mszę św. sprawować będziemy dla 20-cio osobowych grup każdego dnia o 19.00, poza środą. We środę, ze względu na szkolne ferie, Msza św. o godzinie 9.00 rano. Przed wejściem na codzienną mszę św. musimy także wpisać swoje nazwisko i numer telefonu.

A oto intencje przyjęte na poszczególne dni bieżącego tygodnia: w poniedziałek polecimy Bogu śp. Siostrę Adrianę Brunetti; we wtorek podziękujemy Bogu za łaski otrzymane przez Henryka i Danutę; we środę modlić się będziemy za śp. Stanisławę i Witolda Tarczyńskich; we czwartek w intencji Siostry Herminy Widlarz; w piątek za śp. Magdalenę Gwóźdź; w sobotę za śp. Marię i Józefa Żurek; a w przyszłą niedzielę: o 10.00 polecimy Bogu śp. Franciszkę i Antoniego Kucharskich oraz Ojca Leonarda Kiescha; o 12.00 śp. Romana i Piotra Mastków, Kazimierza Niedźwieckiego i zmarłych z rodziny Chniteckich i Chomiczów; o 17.00 za śp. Stefanię i Zdzisława Smolarków oraz o powrót do zdrowia dla syna; a o 19.00 o Bożą pomoc dla pewnej osoby.

Dzisiaj po rannej Mszy św. w małej salce czynna jest biblioteka multimedialna. Zew względu na ferie zimowe Przy wyjściu z kościoła znajdziemy nowe wydanie „Tygodnika Polskiego”, ostatni magazyn „Modlitwa i Służba” oraz „Biuletyn Misyjny”. Bóg zapłać za wolne datki.

Pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich rodakach odciętych od możliwości uczestniczenia we Mszy świętej niedzielnej aż do końca lipca. Dla nich to przez najbliższe tygodnie nagrywać będziemy polską liturgię sprawowaną w Essendon i przekazywać na jezuickiej stronie internetowej www.jezuici.org.au.