INFORMACJA Z DNIA 29 marca 2020 roku:

Ze względu na realne zagrożenie zarażeniem siebie lub innych korona-wirusem, decyzją biskupów ordynariuszy – aż do odwołania – na terenie całej Wiktorii we wszystkich katolickich kościołach nie będą odprawiane Msze święte ani nabożeństwa.

W związku z tym ograniczeniem odwołuje się rekolekcje wielkopostne w polskich ośrodkach duszpasterskich na terenie Melbourne.

Natomiast – zgodnie z zarządzeniem władz stanowych w całej Wiktorii – wszystkie kościoły mają pozostać zamknięte aż do odwołania.  A więc ani w dni powszednie, ani w niedzielę nie będzie  można korzystać z budynków kościelnych, w tym także z Polskiego Sanktuarium Maryjnego w Essendon, na wspólną czy prywatną modlitwę.

Wiernym pozostają transmisje telewizyjne, programy radiowe, internetowe przekazy i modlitwa w swoich prywatnych domach. Nie przestańmy modlić się za dotkniętych chorobą, o zachowanie nas i naszych bliskich w zdrowiu, o wsparcie i pomoc dla opiekujących się chorymi oraz o wygaszenie pandemii.  Nie wpadajmy też w panikę i nie traćmy ducha.

W związku z panującą pandemią korona-wirusa Zarząd Klubu Seniora w Rowville odwołuje – aż do odwołania – wszystkie zaplanowane imprezy tj. wycieczkę do Healesville, Morning Melodies w dniu 2 kwietnia i Wielkanocny Obiad dnia 16 kwietnia oraz regularne spotkania Seniorów. Przedpłaty zostaną zwrócone członkom  po wznowieniu działalności Klubu.

Z powodu panujących ograniczeń ze względu na epidemię, Komitet Organizacyjny Kolacji 3 Maja informuje, że w tym roku ta uroczysta impreza się nie odbędzie. Spotkamy się ponownie 3 maja w przyszłym roku.

Z okazji przypadającej w bieżącym roku setnej rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II Wydawnictwo Książek EJK przygotowuje jubileuszowe wydanie poezji o tematyce związanej z papieżem. Propozycja jest otwarta dla poetów z całej Australii.  Wiek nieograniczony. Szczególnie serdecznie zapraszani są młodzi poeci, a także młodzież chętna do przyłączenia się do wspólnego wydania tej pamiątkowej książki. Materiały należy przesyłać do dnia 30 kwietnia na adres elektroniczny: ejkolo@gmail.com Więcej informacji u Elżbiety Koło pod numerem 97 00 11 61.

Polskie audycje radia 3ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich 82,3 MHz w każdy tygodzień: we  wtorek od godz. 11:00, w każdą środę od godz. 22:00 i soboty od godz. 19:00.

Z powodu organiczeń związanych z epidemią korona-wirusa i zakazem przychodzenia redaktorów do radiostacji 3ZZZ, audycje muszą być nagrywane wcześniej, przesyłane do radiostacji i automatycznie nadawane w wyznaczonym czasie.  A więc podczas trwania audycji nie ma nikogo w studiu radiowym, a więc i nikogo aby odbierać telefony od słuchaczy. Prosimy o wyrozumiałość

INFORMACJA Z DNIA 24 marca 2020 roku:

Ze względu na realne zagrożenie zarażeniem siebie lub innych korona-wirusem, decyzją biskupów ordynariuszy – aż do odwołania – na terenie całej Wiktorii we wszystkich katolickich kościołach nie będą odprawiane Msze święte ani nabożeństwa. W związku z tym ograniczeniem odwołuje się rekolekcje wielkopostne w polskich ośrodkach duszpasterskich na terenie Melbourne.

Natomiast – zgodnie z najnowszym zarządzeniem władz stanowych w całej Wiktorii – od 23 marca, wszystkie kościoły mają pozostać zamknięte. Aż do odwołania. A więc ani w dni powszednie, ani w niedzielę nie będzie  można korzystać z budynków kościelnych, w tym także z Polskiego Sanktuarium Maryjnego w Essendon, na wspólną czy prywatną modlitwę. Wiernym pozostają transmisje telewizyjne, programy radiowe, internetowe przekazy i modlitwa w swoich prywatnych domach.

Nie przestańmy modlić się za dotkniętych chorobą, o zachowanie nas i naszych bliskich w zdrowiu, o wsparcie i pomoc dla opiekujących się chorymi oraz o wygaszenie pandemii.  Nie wpadajmy też w panikę i nie traćmy ducha.

W związku z panującą pandemią korona-wirusa Zarząd Klubu Seniora w Rowville odwołuje – aż do odwołania – wszystkie zaplanowane imprezy tj. wycieczkę do Healesville, Morning Melodies w dniu 2 kwietnia i Wielkanocny Obiad dnia 16 kwietnia oraz regularne spotkania Seniorów. Dokonane wpłaty zostaną zwrócone członkom  po odnowieniu działalności Klubu.

Z okazji przypadającej w bieżącym roku setnej rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II Wydawnictwo Książek EJK przygotowuje jubileuszowe wydanie poezji o tematyce związanej z papieżem. Propozycja jest otwarta dla poetów z całej Australii.  Wiek nieograniczony.

Szczególnie serdecznie zapraszani są młodzi poeci, a także młodzież chętna do przyłączenia się do wspólnego wydania tej pamiątkowej książki. Materiały należy przesyłać do dnia 30 kwietnia na adres elektroniczny: ejkolo@gmail.com. Więcej informacji u Elżbiety Koło pod numerem 97 00 11 61.

Polskie audycje radia 3ZZZ nadawane są na falach ultrakrótkich w każdy wtorek miesiąca od godz. 11:00, w każdą środę od godz. 22:00 i soboty od godz. 19:00.

Kupujmy i czytajmy „Tygodnik Polski” – gazetę Polonii australijskiej wychodzącą nieprzerwanie od 70-ciu lat.

 

INFORMACJA Z DNIA 24 marca 2020 roku:

Ze względu na realne zagrożenie zarażeniem siebie lub innych korona-wirusem, decyzją biskupów ordynariuszy – aż do odwołania – na terenie całej Wiktorii we wszystkich katolickich kościołach nie będą odprawiane Msze święte ani nabożeństwa.

W związku z tym ograniczeniem odwołuje się rekolekcje wielkopostne w polskich ośrodkach duszpasterskich na terenie Melbourne.

Natomiast – zgodnie z najnowszym zarządzeniem władz stanowych w całej Wiktorii – od 23 marca, wszystkie kościoły mają pozostać zamknięte. Aż do odwołania. A więc ani w dni powszednie, ani w niedzielę nie będzie  można korzystać z budynków kościelnych, w tym także z Polskiego Sanktuarium Maryjnego w Essendon, na wspólną czy prywatną modlitwę.

Wiernym pozostają transmisje telewizyjne, programy radiowe, internetowe przekazy i modlitwa w swoich prywatnych domach.

Nie przestańmy modlić się za dotkniętych chorobą, o zachowanie nas i naszych bliskich w zdrowiu, o wsparcie i pomoc dla opiekujących się chorymi oraz o wygaszenie pandemii.  Nie wpadajmy też w panikę i nie traćmy ducha.

 

INFORMACJA Z DNIA 23 maca 2020 roku:

Zgodnie z zarządzeniem władz stanowych w całej Wiktorii od południa dzisiejszego dnia, 23 marca 2020, wszystkie kościoły mają pozostać zamknięte.

Odtąd, aż do odwołania, ani w dni powszednie, ani w niedzielę nie możemy korzystać z Polskiego Sanktuarium Maryjnego w Essendon na prywatną modlitwę.

Pozostaje nam modlitwa w naszych prywatnych domach.

Nie przestańmy się modlić i nie traćmy ducha. Bóg nas nie opuści.

 

INFORMACJA Z DNIA 22 maca 2020 roku:

Decyzją biskupów ze względu na realne zagrożenie zarażeniem korona-wirusem od 19 marca na terenie całej Wiktorii nie będą odprawiane Msze święte ani nabożeństwa we wszystkich katolickich kościołach aż do odwołania.

W związku z tym ograniczeniem nie będzie już rekolekcji wielkopostnych w naszych polskich ośrodkach duszpasterskich na terenie Melbourne.

Niektóre kościoły, na przykład w Richmond, Essendon czy Keysborough, będą nadal dostępne dla wiernych, ale na prywatną modlitwę i ewentualną spowiedź.

Duszpasterze polscy zachęcają rodaków do korzystania z różnych transmisji Mszy św. i programów religijnych dostępnych w internecie.

Ewentualne pogrzeby oraz zarezerwowane dotychczas śluby i chrzty będą możliwe, ale przy ograniczonej ilości wiernych i przy zachowaniu norm ostrożności.