W sobotę 7 października 2023 r., w Święto Matki Bożej Różańcowej,  w Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essendon, spotkały się Koła Żywego Różańca z całego Melbourne i okolic. Od wielu bowiem już lat tego dnia, wspólnota wiernych z Essendon, podejmuje pielgrzymki różańcowe z Ardeer, Geelong, Keysborough, North Sunshine, Oakleigh, Richmond, Ringwood, St. Albans i Yarraville. Nie inaczej było i tym razem.

Spotkanie liturgiczne rozpoczęła wspólna modlitwa różańcowa, której przewodniczył O. Marcin Włodarek SJ (jezuita), niedawno przybyły z Polski kapłan, który jest na tzw. III Probacji.  Jest to ostatni etap jezuickiej formacji, kiedy ponownie odprawia się miesięczne rekolekcje. Po jej zakończeniu O. Marcin złoży jeszcze raz śluby zakonne tzw. ostatnie, które w pełni włączą go do wspólnoty Jezuitów. Dopiero przy tych ostatnich ślubach Ojciec złoży czwarty ślub – posłuszeństwa papieżowi.  Poszczególne dziesiątki tajemnic radosnych prowadzili przedstawiciele Kół z Oakleigh,  Keysborough, Ringwood, St. Albans i Yarraville. Pomiędzy tajemnicami były śpiewane pieśni maryjne. Na koniec wszyscy uczestnicy zostali uroczyście pobłogosławieni Najświętszym Sakramentem.

Po różańcu miała miejsce centralna uroczystość spotkania – Eucharystia, której przewodniczył Ks. Jerzy Prucnal, SChr (chrystusowiec). W kon-celebrze było siedmiu kapłanów, duszpasterzy ośrodków, z których przybyli „różańcowi pielgrzymi”: O. Wiesław Słowik SJ, O. Tadeusz Rostworowski SJ, O. Stanisław Lizęga OP (dominikanin), wspomniany już Ks. Jerzy Prucnal SChr, Ks. Kamil Żyłczyński SChr, Ks. Marian Szeptak SChr oraz O. Marcin Włodarek SJ. Na wstępie O. Wiesław przywitał wszystkich przybyłych na to modlitewne spotkanie i wyraził wielką radość z tak licznie zgromadzonej w „domu Matki” Polonii. W Liturgii Słowa wzięli udział lektorzy z Geelong i North Sunshine oraz kantorka Sr. Maximiliana M. Matuszewska CR (zmartwychwstanka z Essendon). Przy organach zasiadła

Sr. Hermina Widlarz CR, która swą grą uświetniła uroczystość.  Ewangelię odczytał i wygłosił homilię O. Stanisław. Oparł ją o słowa listu Świętego Jana Pawła II, papieża o różańcu, dla którego stał się on umiłowaną modlitwą. Zachęcał zebranych, by nie ustawali w różańcowej prośbie do Matki Boga i człowieka, która rozważając Słowo Boże prowadzi nas zawsze do Syna Swego – Jezusa, w którym objawiła się moc i piękno Bożej miłości do całego stworzenia. Zwrócił si z apelem, aby ów list stał się dla każdego czciciela Maryi lekturą obowiązkową, by z każdym dniem na nowo i z coraz większą wiarą przeżywać obecność Chrystusa Pana pośród nas. Modlitwę wiernych, ułożoną na tę okazję odczytał lektor z Richmond.

Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy uczestnicy liturgicznego spotkania zostali podjęci obiadem, który przygotowały Panie i Panowie z Koła Żywego Różańca w Essendon przy wsparciu Komitetu kościelnego i Koła Pań.

W Melbourne już kilka dekad Koła Żywego Różańca spotykają się na wspólnej modlitwę dwa razy w każdym roku. Następne spotkanie odbędzie się u Księży Chrystusowców w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough w uroczystość Matki Bożej Matki Kościoła, przypadającej w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha świętego. Ufamy, że Matka Boża Różańcowa nie zostawi nas sierotami i wysłucha próśb naszych zanoszonych w szepcie różańcowej modlitwy.

Zdjęcia poniżej: s. Maksymiliana Matuszewska CR

Zdjęcia poniżej: Andrzej Kowalski