ANZAC DAY

INTENCJE:

Godz. 10.00 – Za śp. Bronisława Jurka w 2 rocznicę śmierci; śp. Romana Dylewskiego; śp. Leszka Walca; śp. Halinę Rozwadowską, Barbarę i Anatola Oszmianów oraz Anielę Radoś. Łącząc się z całą Australią módlmy się za wszystkich, którzy zginęli w obronie wolności. Wraz z Dorotą i Pawłem Sokół dziękujmy Bogu za ich 25 lat małżeństwa.

Godz. 19.00 – W intencjach Teresy i Andrzeja Gościńskich oraz ich dzieci.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

W ubiegłym tygodniu wspominaliśmy tysiące Polaków zamordowanych w katyńskim lesie i wielu innych miejscach kaźni na terenach Sowieckiej Rosji i modliliśmy się, by ich ofiara z życia owocowała wolnością polskich serc i suwerennością naszej Ojczyzny. Dzisiaj wraz z całą Australią wspominamy Galipoli w dalekiej Turcji oraz dziesiątki różnych miejsc na świecie, gdzie ginęli Australijscy żołnierze walcząc o wolność „naszą i waszą”. Chcemy o nich pamiętać, dziękować Bogu z nich i prosić, by ich ofiara umacniała Australię w jedności, szacunku, pokoju, wierze i twórczej wolności.

Koło Pań zaprasza nas dzisiaj serdecznie do kawiarni na kawę, herbatę, ptysie i domowe wypieki. Z okazji ANZAK Day zgotowały nam panie także niespodziankę w postaci niezrównanych placków ziemniaczanych. Skorzystajmy z tej niecodziennej okazji.

Ucztowanie w kawiarni zakończymy przed godziną 12.00, bo czeka nas dzisiaj także Zebranie Komitetu Kościelnego, Koła Pań, Rady Duszpasterskiej i przedstawicieli różnych sekcji. Zebranie nie będzie długie, ale jest konieczne ze względu na czekające nas ważne wydarzenia i związane z nimi zadania. Rozpoczniemy je w salce szkolnej nie wcześniej, jak o godzinie 12.00.

Zaraz po Mszy świętej w salce szkolnej, ale na pierwszym piętrze, odbędzie się lekcja dla kandydatów przygotowujących się w tym roku do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
W kiosku znajdziemy „Tygodnik Polski”, magazyn „Miłujcie się”, miesięcznik „Modlitwa i Służba”, Pismo Święte, dewocjonalia, pamiątki i publikacje.

W przyszłą niedzielę 2 maja obchodzić będziemy w naszym kościele kolejną radosną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-Majowej. O godzinie 10.00 podczas Mszy świętej za Ojczyznę modlić się będą z nami: Ambasador Rzeczpospolitej w Australii, Konsul Honorowy w Wiktorii, organizacje społeczne, hufce „Podhale” i dzieci polskich szkół sobotnich. Po Mszy świętej w naszej sali odbędzie się doroczna 3-Majowa Akademia. Zachęcamy do licznego udziału.

W tym tygodniu Msza święta codziennie o 19.00, poza środą. We środę o 7.00 rano. Jutro pomodlimy się za śp. Siostrę Marię Alicję Kołacz; we wtorek podziękujemy Bogu za łaski otrzymany przez rodzinę Grażewskich; we środę polecimy Bogu śp. siostrę Marię Teodorę Judzińską; we czwartek Roberta Olgierda Zieleniewskiego; w piątek Antoniego, Annę i Marię Pałac; w sobotę Aleksandrę Faber; a w przyszłą niedzielę Mariana i Barbarę Majewskich i poprosimy o wiarę dla Kaji i Kejly; wieczorem polecimy Bogu śp. Jana Harasimowicza. W piątek o 18.30 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. W sobotę, pierwszą miesiąca, o godz. 18.00 Adoracja i Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Matki Bożej.

We środę w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Keysborough odbędzie się pogrzeb śp. Leszka Walca, niegdyś związanego z naszą wspólnotą. Jego żonie i dzieciom składamy wyrazy współczucia.

W sobotę o 9.00 lekcja religii dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej. O tej samej godzinie Polska Szkoła Sobotnia im. Marii Konopnickiej rozpoczyna zajęcia lekcją religii.

W każdą niedzielę przed i po rannej Mszy świętej czynna jest nasza multimedialna biblioteka, ulokowana w salce szkolnej.

 

Main Picture: (wonderferret / Flickr.com / CC BY 2.0)