W związku ze zbliżającym się Rokiem Ignacjańskim (maj 2021 – lipiec 2022) Fundacja im. św. Ignacego Loyoli ogłasza konkurs na publikację książkową poświęconą duchowości bądź pedagogice ignacjańskiej. Wyróżnione dzieło zostanie nagrodzone poprzez:

– Nagrodę Roku Ignacjańskiego, w której ufundowaniu partycypują obie polskie Prowincje Towarzystwa Jezusowego,

– pokrycie kosztów publikacji (w wydawnictwie uzgodnionym z Fundacją).

Propozycje prosimy nadsyłać na adres: fundacja.loyola@ignatianum.edu.pl do dnia 31 sierpnia 2021 roku. Propozycja powinna zawierać: streszczenie książki (1-2 stron) oraz co najmniej 20 stron tekstu przygotowywanej bądź już gotowej książki (jedna strona to 1800 znaków ze spacjami). Zakończenie konkursu (termin ostatecznego nadesłania gotowych prac) nastąpi w dniu 1 lutego 2022 roku.

Więcej informacji o Fundacji na: https://www.ignatianum.edu.pl/fundacja-sw-ignacego-loyoli. Fundację można nas wesprzeć na: https://patronite.pl/fundacja-loyola