INTENCJE:

Godz. 10.00 – Za śp. Magdę Gwóźdź; Marię Bober; Barbarę i Kazimierza Liszka; Helenę Adamczyk; Jana i Alicję Oruba oraz śp. Józefa i Katarzynę Bojanowskich. Za naszych chorych i o pełny powrót to zdrowia dla Bo. W intencjach Dominika z okazji 18-tych urodzin.

Godz. 19.00 – Za śp. Piotra i Romana Mastków; śp. Kazimierza i Adama Niedźwieckich i zmarłych z rodziny Chniteckich.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

Dzisiejszą uroczystością Objawienia się Syna Bożego światu podczas Jego chrztu w Jordanie rozpoczynamy zwyczajny okres roku liturgicznego.

Cieszymy się z możliwości realnego uczestnictwa w Eucharystii, ale nie możemy zapominać o środkach ostrożności. Rejestrujemy naszą obecność na specjalnych listach wystawionych przy wejściu do kościoła, zachowujemy dystans, dezynfekujemy dłonie i używamy maski dostępne także przy wejściu do kościoła. Przy zachowaniu przepisu, że na każdą osobę winniśmy przeznaczyć dwa metry kwadratowe, w naszym kościele możemy pomieścić ponad 450 osób.

W ostatnią niedzielę wróciliśmy do zwyczajnego porządku świątecznych liturgii. We wszystkie niedziele i świata Msza św. w naszym kościele odprawiana jest o godzinie 10.00 i 19.00.

Za dwa tygodnie, w niedzielę 24 stycznia, po rannej Mszy świętej odbędzie się zebranie Komitetu Kościelnego, Rady Duszpasterskiej, Koła Pań i przedstawicieli różnych sekcji działających przy naszym kościele.

W tym tygodniu każdego dnia Msza święta w naszym kościele bezie odprawiana o godzinie 19.00. W poniedziałek powierzymy Bogu śp. Franciszka Izydorczyka; we wtorek śp. Bronisławę Pawtel; we środę śp. Siostrę Walentynę Obrzyńską; we czwartek śp. Kazimierę Orczyk; w piątek śp. Stefana Poznachowskiego; w sobotę pomodlimy się za księży, o Bożą łaskę w ich posłudze, a w przyszłą niedzielę o 10.00 za śp. Sandrę McLisch; Janusza Adamczyka; Katarzynę, Jana, Stanisława i Marię Bober oraz Anielę Rostkowską; a także za śp. Stefana Poznachowskiego; Henryka Kularczyka i Michała Szynkiewicza. Podczas wieczornej Mszy św. w przyszłą niedzielę powierzymy Bogu śp. Weronikę i Jana Międlarzów i Leopolda Baranowskiego.

Kontynuujemy kolędowe odwiedziny polskich rodzin w różnych dzielnicach naszej metropolii. Każdą wizytę ustalać będziemy telefonicznie uzgadniając dzień i godzinę.

Dzisiaj na Polanie w Healesville polowa Msza święta dla dzieci rozpoczynających kolonie letnie odprawiona zostanie o godzinie 15.00.

Niedzielna kawiarnia, kiosk i multimedialna biblioteka pozostaną nieczynne aż do końca stycznia. Miejmy nadzieję, że w pierwszą niedzielę lutego będziemy mogli zasiąść do wspólnego parafialnego obiadu z okazji kolejnej rocznicy poświecenia naszego kościoła.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Keysborough zaprasza na Koncert Papieski w przyszłą niedzielę, 17 stycznia o godzinie 12.00 w południe. Wystąpią między innymi Roman i Ala Syrek oraz zespół Rodziny Rawdanowiczów. Wstęp wolne datki.

 

Main Photo: (Lawrence OP / flickr.com / CC BY-NC-ND 2.0)