Kolejny miesiąc z Nabożeństwem do św. Rity w Sanktuarium Maryjnym w Essendon. Tradycyjnie, każdego 22 dnia miesiąca spotykamy się na Eucharystii i specjalnym nabożeństwie z poświęceniem róż. 
Mszę św. celebrował, homilię wygłosił i nabożeństwo prowadził ks. Mariusz Han SJ. Dziękujemy wszystkim którzy przybyli na wspólną modlitwę.