W naszym Sanktuarium Maryjnym Liturgia Męki Pańskiej rozpoczęła  się o godz 15-tej. Wielki Piątek jest pierwszym dniem Triduum Paschalnego* i w tym dniu nie jest sprawowana Msza św., ale przede wszystkim Liturgia Krzyża.

Liturgii Wielkiego Piątku przewodniczył ks. Ludwik Ryba SJ w asyście ks. Wiesława Słowika SJ, ks. Tadeusza Rostworowski SJ oraz ks. Mariusz Hana SJ.

Pasję zaśpiewali : ks. Tadeusz Rostworowski SJ, ks.Wiesław Słowik SJ i Paweł Sokół. W Liturgii Wielkiego Piątku udział wziął chór działający przy naszym Sanktuarium.

Po homilii, którą wygłosił ks. Ludwik Ryba SJ odbyła się adoracja Krzyża. Niestety w tym roku ze względu na obowiązujące restrykcje nie mogliśmy ucałować ran Jezusa na krzyżu. Po zakończonej adoracji Krzyża, z ciemnicy przyniesiony został Najświętszy Sakrament i rozpoczyna się Obrzęd Komunii Świętej. Na zakończenie uroczystości Wielkiego Piątku,  przy dźwięku kołatek, odbywa się procesja z Najświętszym Sakramentem do Bożego Grobu. W Wielki Piątek przy Grobie Pańskim rozpoczyna się Nowenna do Miłosierdzia Bożego.

W naszym Sanktuarium wartę przy Grobie sprawują harcerze i harcerki hufca „Podhale”.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem trwa do północy.

Relacja i zdjęcia Pani Małgorzata Dymek.

* Wyjaśnienie: Wielki Piątek jest PIERWSZYM dniem Triduum. Ostatnim jest Wielka Niedziela. Triduum Paschalne rozpoczyna się Mszą św. Wieczerzy pańskiej, która już NIE NALEŻY do Wielkiego Czwartku od strony liturgicznej. W Wielki Czwartek odprawia się jedynie Mszę Krzyżma w katedrze. Msza św. Wieczerzy Pańskiej to już wigilia Wielkiego Piątku. Triduum Paschalne kończy się II Nieszporami Wielkiej Niedzieli.