Sir Paweł Edmund Strzelecki o sobie (fragmenty listów i dziennika), czyta Krzysztof Bień

SIR PAWEŁ EDMUND STRZELECKI O SOBIE FRAGMENTY LISTÓW I DZIENNIKA czyta KRZYSZTOF BIEŃ wprowadzenia i komentarze historyczne pióra LECHA PASZKOWSKIEGO czyta TADEUSZ FRĄCZEK Wybór tekstów i produkcja KS. WIESŁAW SŁOWIK SJ Tłumaczenie Dziennika z języka angielskiego JAN FLIS Tłumaczenie Listów z języka francuskiego ZOFIA RYLSKA wydano w formie kasetki magnetofonowej staraniem Towarzystwa Polskiej Kultury w Wiktorii Melbourne … Czytaj dalej Sir Paweł Edmund Strzelecki o sobie (fragmenty listów i dziennika), czyta Krzysztof Bień