Au:  Pl:

     W niedzielę 30.04.17 po Mszy Św. o godz 10-tej w salce przykościelnej odbyło się spotkanie z Przełożoną Generalną Matką Dorotą Zygmunt i jej asystentką, s. Ewą Budnik, przybyłych do nas z Rzymu.

     Ks. Wiesław Słowik serdecznie przywitał Matkę Generalną i siostrę Ewę Budnik oraz nasze siostry Zmartwychwstanki, które towarzyszyły przełożonej w spotkaniu z Radą Duszpasterską, działającą przy naszym Sanktuarium.

     Na wstępie ks. W. Słowik w kilku słowach przedstawił grupy zaangażowane przy naszym ośrodku i poszczególne osoby, które zajmują odpowiednie funkcje w tych grupach. Następnie poprosił Matkę Generalną, aby opowiedziała o działalności zgromadzenia sióstr Zmartwychwstanek.
Matka Generalna podziękowała księdzu W. Słowikowi za wprowadzenie i podzieliła się z nami swoimi osobistymi wrażeniami z tej krótkiej wizyty.

Matka Generalna jest zachwycona zaangażowaniem tutejszej polskiej społeczności w sprawy Kościoła, jest urzeczona atmosferą panującą wśród naszej społeczności oraz współpracą sióstr Zmartwychwstanek z księżmi, którzy sprawują posługę duszpasterską w naszym Sanktuarium.


      Na wstępie Matka Generalna poinformowała nas, że funkcje Przełożonej Generalnej pełni od lipca 2016.
      Następnie dowiedzieliśmy się, na czym polega funkcja, którą sprawuje, a potem opowiedziała w skrócie o działalności Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek.
Obecnie Siostry Zmartwychwstanki pracują w 9-ciu krajach jako nauczycielki, wychowawczynie, katechetki, zakrystianki, organistki, pielęgniarki, parafialne opiekunki chorych, starszych i potrzebujących. Siostry Zmartwychwstanki aktualnie pełnią swoją misję we Włoszech, gdzie znajduje się dom generalny w Rzymie i szkoła oraz w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii, Argentynie na Białorusi i w Tanzanii.
      Na naszą prośbę o przysłanie sióstr do naszej placówki w Melbourne poinformowała nas o trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstanek ze względu na dotkliwy brak powołań. Brak powołań do zakonów żeńskich Matka Generalna tłumaczy brakiem odwagi ze strony młodych dziewcząt do podjęcia decyzji o wstąpieniu do zakonu. Będzie się starać spełnić naszą prośbę i postara się porozmawiać z siostrami z dwu Prowincji w Polsce, ale na razie nie może niczego obiecać. Na wszystkich placówkach pracuje obecnie 360 sióstr Zmartwychwstanek.
      Matka Generalna podzieliła się z nami także swoimi wrażeniami z wizyt w placówkach prowadzonych na Misjach. Opowiadała o niesamowitej biedzie i strasznych warunkach, w jakich żyje jeszcze ludność wielu krajów. W czasie spotkania mieliśmy okazje zobaczyć projekcję zdjęć, które wyświetlała siostra Ewa Budnik. Zdjęcia te pokazały nam kilka historycznych miejsc związanych z życiem Matek Założycielek Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek. Mogliśmy podziwiać piękne miejsca związane z życiem Matki Celiny i jej córki, Jadwigi z Borzęckich w Antowilu i w Obrembszczyźnie, a także zdjęcia z działalności i pracy sióstr Zmartwychwstanek w afrykańskiej Tanzanii oraz w Argentynie. W Argentynie siostry Zmartwychwstanki mają dwie placówki w Buenos Aires. W jednej prowadzą szkołę, a w drugiej Dom Dziecka, gdyż jest tam bardzo dużo sierot, a wiele dzieci, żyjących na ulicy jest źle traktowanych i bardzo wykorzystywanych.
      Placówka w Tanzanii jest najnowszą. Pierwsze Zmartwychwstanki zaczęły tam pracę w grudniu 2006 roku. Siostry prowadzą w Buturu szkołę średnią dla dziewcząt, a w zeszłym roku została otwarta nowa placówka zgromadzenia w Dar es Salaam, gdzie siostry podjęły posługę w szkole podstawowej.

 

     Zobaczyliśmy także piękne zdjęcia z placówki w Wejherowie na Pomorzu i poznaliśmy historię bł. Siostry Alicji Kotowskiej, która 11 listopada 1939 roku została wywieziona z grupą żydowskich dzieci z Wejherowa i rozstrzelana w piaśnickich lasach.

 

W 2010 roku stanęła w miejscu tego tragicznego zdarzenia nowa kaplica pełniąca jednocześnie funkcje pomnika- mauzoleum.

Jesteśmy bardzo wdzięczni Matce Generalnej i jej asystentce za przekazanie nam tak wielu historii.

     Na zakończenie spotkania pani Barbara Peric w imieniu członków Koła Misyjnego przekazała na ręce Matki Generalnej $2000.00 na Misje w Tanzanii, a pani Julia Perkowska w imieniu Koła Pań w Essendon ofiarowała na ten sam cel kwotę $3000.00.

Więcej zdjęć --> zobacz Galeria obrazów

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com