Każdego roku w okresie Adwentu mamy okazję przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia uczestnicząc w rekolekcjach adwentowych. Tegoroczne rekolekcje których tematem była: Wiara, Nadzieja i Miłość głosił ks. Mariusz Han SJ. Były to bardzo pouczające rekolekcje, które na pewno wielu z nas pomogły przygotować się na przyjście Jezusa i umocnić się duchowo, abyśmy radośnie mogli przeżyć Święta Bożego Narodzenia.

Kolacją Wigilijną rozpoczynamy świętowanie tych wyjątkowych Świąt.

Wigilia to dzień, który mocno wrósł w polską tradycję a my, Polacy jesteśmy szczególnie przywiązani do polskich tradycji.
Kolacja Wigilijna, która jest bardzo uroczysta oraz przepełniona rodzinną atmosferą, przypomina nam o naszych korzeniach oraz łączy nas z bliskimi w naszej ojczyźnie.

Przed rozpoczęciem wieczerzy modlimy się i czytamy słowa z Ewangelii mówiące o narodzeniu Jezusa Chrystusa, następnie dzielimy się opłatkiem i składamy sobie serdeczne życzenia płynące z głębi serca.

Po wigilii udajemy się tradycyjnie na pasterkę, uroczystą Mszę św. odprawianą o północy z 24/25 grudnia.
Tradycyjnie już od lat gromadzimy się w naszym Sanktuarium Maryjnym w Essendon pół godziny przed północą, aby rozpocząć czuwanie przed Pasterką.

Do naszego Sanktuarium bardzo pięknie i świątecznie przystojonego przybywają rodacy z różnych dzielnic i okolic Melbourne.
Przychodzenie na pasterkę całymi rodzinami jest jedną z najpiękniejszych tradycji świątecznych.
Podczas czuwania panuje niezwykły nastrój, grupa wokalna z Essendon stojąc przed żłóbkiem z dzieciątkiem śpiewa kolędy, wygaszone są główne światła, a na pachnących choinkach pięknie świecą kolorowe lampki.

Pomiędzy kolędami recytowane poezje wprowadzają nas w świąteczny nastrój.

O północy została odprawiona uroczysta Pasterka – koncelebrowana Msza Św. której przewodniczył ks. Wiesław Słowik SJ w asyście ks. Ludwika Ryby SJ, ks. Tadeusza Rostworowskiego SJ oraz ks. Mariusza Hana SJ.

Homilię wygłosił ks. W. Słowik SJ.

Wielki urok i ogromną moc ma ta noc, jak żadna inna w roku. Jezus, który tamtej historycznej nocy narodził się w Betlejem, tej nocy narodzi się na pewno w sercach wielu wiernych.